Subsidii za razvitie na kompaniyata 2016 g

Цели служители на полски анализатори на пазара и мениджъри от най-високо ниво обмислят как да подобрят функционирането на техните имена, така че да могат да се конкурират с прости западни колеги. В никакъв случай не е пряко възможно да се намери удобно решение на този проблем. Всяка година полските предприятия и компании губят големи суми пари в края на последвалите загубени търгове за големи инвестиции.

Hallu Forte

Ако тази линия може да бъде променена, щяхме да се надяваме да изземем парите, които, изпомпвани в собствената ни икономика, най-накрая дадоха правилния стимул за растеж. Междувременно тези търгове се провеждат най-често от западни компании. Поляците възникват от финансовите загуби от последното заглавие, например в резултат на инвестиране в планове, които не се създават от време на време.Явно движението към фронта в движение е да стане такова. интегрирана система за управление. Днес силата на много марки не се съобразява в ръцете на един човек и цели комитети, има над асоциации на хора. В резултат на това процесът на вземане на решения се разширява значително. Често решенията се взимат, когато вече е късно.Проблемът е забелязан от полското правителство, което решава да го наблюдава отблизо. Създава се специална комисия, която включва интерес към действащия анализ в плана за премахване на ненужната бюрокрация, която се случва на стената на ефективното вземане на решения.Полша е най-големият брой служители в Европейското споразумение на гражданин. В настоящия случай трябва да вземем примера с Германия, която преди пет години прие редица закони, които бяха в полезрението си с излишната бюрокрация. Поради факта, че имаха все по-малко и по-малко служители, държавата започна да спестява. Най-малкото, защото вече не им се налагаше да им плащат месечни заплати. А служителите - особено тези от най-високото държавно ниво - не печелят нищо.До ден днешен някои от тях залагат с германската държава за размера на изплатените обезщетения, които бяха твърде ниски за тях.