Prahovi fraktsii

В предприятие, в което те дават прах, течности, газове или дори запалими изпарения, но там няма зони, които биха могли да бъдат потенциално експлозивни, трябва да се изготви цялостен документ, наречен оценка на риска от експлозия.Трябва да се има предвид, че задължението на работодателя е да идентифицира потенциално експлозивни зони.

Освен това, в проучването на параграф 37, параграф 1. 1. Регламент на министъра на вътрешните работи и администрацията от 7 юни 2010 г. относно противопожарната защита на сгради, други сгради и обекти (ОВ.10.109.719, както в съоръжения, така и в непосредствена близост до зони, където се произвеждат, съхраняват, съхраняват запалими материали или където могат да се получат смеси, които могат да предизвикат експлозия, се извършва оценка на риска от експлозия.При тази оценка е абсолютно необходимо да се посочат помещенията, които са изложени на риск от експлозия. На места и извън тях трябва да бъдат обозначени подходящи зони на експлозия. Трябва да се изготви графична документация, съдържаща класификация и фактори, които могат да доведат до експлозия.

https://neoproduct.eu/bg/titan-gel-efektiven-metod-koyto-uvelichava-razmera-na-vashiya-penis/Titan gel Ефективен метод, който увеличава размера на вашия пенис

Оценката на опасността от експлозия трябва да бъде проектирана в съответствие с действащите европейски стандарти, като между тях трябва да се споменат следните:• PN-EN 1127-1: 2011 „Експлозивна атмосфера. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозии.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Експлозивна атмосфера - Класификация на пространството - Газова експлозивна атмосфера.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Експлозивна атмосфера.Класификация на пространството. Атмосфери, съдържащи запалим прах,• Технически стандарт ST-IIG-0401: 2010 „Газови мрежи. Анализ и създаване на взривни зони.• PN-EN 6079-10-14 "Експлозивни атмосфери - Проектиране, избор и монтаж на електрически инсталации"• PN-EN 60079-20-1 "Експлозивни атмосфери - Свойства на материала по отношение на класификацията на газове и пари - Методи за въпроси и таблични възможности"• PN-EN 50272-3: 2007 „Изисквания за безопасност и изграждане на вторични батерии.,