Kasovi aparati allegro

Чрез използването на касата се изпълнява задължението за продажба на фискални. Това решение се използва в малки търговски и сервизни обекти, където няма нужда от управление на складове. С помощта на касата можете да отпечатвате обобщени отчети за продажбите и подробни отчети.

Касови апарати с електронно копие позволяват печат от паметта, наред с други копия от ежедневни фискални отчети и копия от всички разписки или от определен ден. Преди да закупим касовия апарат, трябва да вземем решение или в бъдеще няма да има нужда да свързваме касовия апарат към компютъра. Това е основният в момента в сезона за избор на пари. Не всички касови апарати могат да си сътрудничат с компютър, четец на кодове или дори чекмедже, така че преди да купите пари, си струва да се уговорите със специалисти, за да изберете правилното устройство. Острият касов апарат, предназначен за търговски обекти, може да работи с други устройства.

Касовите апарати от средния сегмент и системата могат лесно да бъдат свързани към компютър, на който са предварително заредени с търговски софтуер. Продажбите се извършват с помощта на касов апарат, но за да създадете актуализации на инвентара на вашия компютър, първо трябва да прочетете продажбите от касата. Също така с втори продукти или промени в запазени цени. Първо правим промени в склада за продажби, след което изпращаме до касата. Продажбите със сигурност се управляват на сумата, когато компютърът е изключен. Връзката с дадения софтуер от касата се насочва към получаване на продажби чрез получаване или колективно. При този подход всички стоки са в пряко състояние в склада, поради което базата всъщност е широка, за да се ускорят продажбите е полезно да се използват четци на баркодове на касата и все още на компютъра, за да се улесни въвеждането на материали в склада. Винаги преди да изберете касов апарат и програма, трябва да вземете съветите на специалисти, които ще изберат добра конфигурация в рамките на границите на нуждите.

При всички търговски лица обикновеният касов апарат и компютърът могат да се променят с ново решение, базирано на POS компютър с сензорен екран, на който той е предварително зареден с търговски софтуер. Компютърът трябва да излезе до принтера, за да може касиерът да вземе екран с размер на ръката си и разпечатан бон.