Kasov aparat s ili bez elektronno kopie

Piperine Forte

При отваряне на вашия бизнес, със сигурност много хора се чудят каква е границата на решението на касата. Противно на външния вид, размерът на самия лимит се определя много и е 20 000 PLN за продажбата на продукти за частни жени. Винаги е решение да бъде решението за касов апарат поради оборот. Противно на видимостта, лимитът за теглене от касата е твърде лек за проверка.

Ето защо, преди да започнете да управлявате частна компания, трябва не само да знаете границата на оттегляне от наличието на касов апарат, но също и какви индустрии се нуждаят от нея задължително. Но когато става въпрос за лимита, свързан с покупката, се казва само и единствено оборотът, свързан с продажбата на продукти за частни жени. В днешните кредити не е включена търговията с марки и държавни компании. Промишлеността, която трябва да има фискални касови апарати, е адаптирана към индустриите като продажбата на втечнен газ, радиооборудването, фотографията, автомобилния транспорт, пътническия транспорт и много други индустрии. Списъкът на частите е точно описан в наредбата на министъра на финансите. Преди да започнете бизнеса си, трябва да видите дали активността, която се отваря, не съществува в списъка с дейности с притежаването на задължителен касов елзаб алфа. Освен това има списък от отрасли, които са премахнати от притежаването на касовия апарат, т.е. само поради начина на кампанията. Последният стил на работа е адаптиран към предоставянето на куриерски и пощенски услуги, телекомуникации, в посока на образованието, към определени видове транспорт и много подобни дейности. И по принцип, лимитът, от който трябва да бъдеш касов апарат, по никакъв начин не е толкова голям. Много е практично да се види дали принадлежи към индустриите, които искате да извадите от финансиране или които са напълно освободени от неговото създаване. Същото е невероятно ефективно, защото ако не отговаря на правилния закон, то може да покаже, че сега в началото на енергията ще използваме много проблеми. Трябва да научите точно закона. ,