Kasa za uslugata novitus

Касовият апарат трябва да има всеки предприемач, който да продава стоки или услуги за работата на физически лица, които не провеждат икономическа кампания. В същото време той не взема под внимание решението дали продавачът е платец на ДДС или е изтеглено от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

Vivese Senso Duo Shampoo

Наличието на касов апарат трябва първо да провери дали задължително трябва да регистрира в бокс офиса продажбата, която е необходима. В успеха на малката продажба, извършвани рядко, понякога по-интересно решение, вероятно живеят, за да вписват в статистиката на продажбите, които не са документирани. Изключенията от необходимостта от касов апарат са илюстрирани в Указа на министъра на финансите от 4.11.2014 г., по същество, освобождаване от задължението за водене на регистрите чрез касови апарати.Да предположим, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от неговия брой, но не повече от седемстотин злоти. Добро удобство както за купувача, така и за издателя ще бъде добре конфигуриран касов апарат, т.е. такъв, който има пълен каталог на предлаганите стоки или услуги. За един човек голямото предимство на това нещо е, че той ще получи разписка, която ще бъде използвана като възможна основа за връщане.

Основата за ходене в касата ще бъде фискализирането на касовия апарат. На какво разчита? Това е последната и необратима процедура, която означава постоянно назначаване на данъчен номер на данъкоплатците на фискалния модул. Разбира се, можем да получим касов апарат и да не правим фискализация, но такъв касов апарат ще може да се чете само в нефискална система. Много е важно касовият апарат да бъде направен от опитен техник, в случай на грешка да се препоръча закупуването на нов касов апарат.

За основните цели на наличието на касов апарат, трябва да отпечатате разписката и да я изгубите на клиента по всяко време, ако той направи покупка, и да отпечатате дневния си отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва да помните и за задължителния преглед. Той трябва да бъде изготвен след 24 месеца използване на касовия апарат. Нека си припомним и за доброто съхранение на разписки и отчети: законодателят задължава предприемачите да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важна ситуация е и фактът, че след пет години предприемачът задължително трябва да замени модула на касовия апарат.