Izbuhvaneto na v stanieto prez yanuari

https://ffingers.eu/bg/

Експлозивното отделяне на голям брой енергия се определя като експлозия. Тази дейност доказва много заплахи. Експлозиите най-често са придружени от внезапни скокове на температура и налягане, излъчване на радиация (напр. Под формата на светкавица или светлинен пулс на ядрен експлозия или акустични вълни (най-често това са последните звукови игри или характерен удар на изстрел. Не е безсмислено, че неконтролируемо явление изпълва хората със страх.

Кои повърхности са потенциално експлозивни? Най-често срещаните повърхности са тези, при които атмосферата в случай на потенциална опасност може да бъде експлозивна. Под взривоопасна атмосфера се разбира специална смес от запалими вещества, организирана под формата на газове, пари или мъгла, т.е. Добре е да знаете, че в сфери само искри или електрическа дъга могат да предизвикат експлозия.

Най-експлозивна атмосфера е m.im. химически фабрики, рафинерии, бензиностанции, електроцентрали, фабрики за бои, магазини за боядисване, бензиностанции, както и превозни средства, пречиствателни станции, летища, мелници за производство на зърно или корабостроителници. Запалването в горните места би довело до експлозии, чиито последици биха били големи. Разбира се, те биха причинили огромни материални загуби и би застрашили живота на хората.

За да се избегнат гореспоменатите повреди, е необходимо да не се подценява превантивното действие, което е защита срещу експлозия. В много страни са създадени специални закони, информация и стандарти, чиято цел е да намалят риска от експлозия и да премахнат потенциалните щети. В помещения, изложени на риск от експлозия, трябва да се инсталира система, която да осигури безопасност на хората, които го правят.