Fotograf s kasov aparat

Mass Extreme

Касовият апарат, наречен касов апарат като автомобил, трябва да е годен за периодичен преглед. В крайна сметка, в настоящия пример въпросният преглед би искал да бъде подготвен най-късно две години след този преглед или фискализация. & Nbsp; Преглед на касата, цената на Краков се колебае между 100 и 200 злоти с достъп.

Задължението за преглед на касата произтича от здрави законови актове. Правното основание за двугодишния период за преглед на касовите апарати е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16 ал. 1 от наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. относно условията за използване на касови апарати. Според предположението и изцяло в съответствие с разпоредбите на член 61, параграф 3 от Наказателния кодекс, неизпълнението или ненавременното преразглеждане на касата се разбира като неправилно водене на книги и заплашва да наложи глоба за данъчно нарушение. По-евтина алтернатива на прегледа на две години обаче е да го инсталирате всяка година. Когато предоставяте преглед на касовите апарати, трябва да посочите и подходящата дата, която се издава въз основа на Данъчния кодекс. Заедно с изкуството. 12 § 3 от този закон датите, описани през май, се провеждат с датата на този ден в последния месец, която указва началния ден на датата, а когато в горещия месец не е имало такъв - в горещия ден на този месец.

Задължението за надзор на датата на преглед на касата е на жената с въпросния касов апарат. Преди изтичането на две години от скорошна проверка, притежателят трябва да информира сервизния техник за необходимостта от създаване на такава проверка. Техникът на касата, в заглавието 5 дни от датата на искането на касата на касата, трябва да извърши задължителен технически преглед на касовия апарат (§ 31, параграф 4 в случай на касови апарати.

Преглед на техническото състояние на касата трябва да се провери на първо място: състоянието на всички печати на касовия апарат, състоянието на корпуса, четливостта на фискалните документи, работната програма, правилната работа, паметта и състоянието на батерията.При избягването на излагането на глоби от страна на данъчната служба данъкоплатецът трябва да спазва сроковете за преглед на касата.