Dan chna karta i kasov aparat

http://bg.healthymode.eu/catch-me-patch-me-naj-efektivnoto-sredstvo-za-otslabvane/

В началото си струва да се спомене каква е услугата фискален касов апарат: фискализация на касов апарат, необходимите технически прегледи, всички ремонти, извършени в рамките на гаранцията и след гаранционния срок, както и необходимата поддръжка. В допълнение, фискалният касиер е отговорен за вписванията за сервизна работа и декларира фискализацията на касовия апарат в САЩ.

Касовите апарати на Тарн предлагат на своите клиенти допълнителни услуги: обучения от отдела за обслужване на касови апарати и все още облекчение в доброто програмиране на търговски наименования и цени на PTU.

По реда на необходимите технически проверки сервизният техник извършва следните дейности:- оценява състоянието на пломбите на касовия апарат, тяхната съвместимост с вписванията в сервизната книжка и сервизна документация,- проверява програмата на касовия апарат, неговата опция, сътрудничеството със субтитрите в работната документация на касиера,- проверява правилността на работата на касовия апарат, особено по отношение на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на жилището на касата, фискалната памет, дънната платка и фискалния елемент за сътрудничество със строителни материали,- проверява коректността на дисплея на потребителя,- резултатът от прегледа заедно с препоръките се запаметява в сервизната работа.

Trivia:1. Необходимо е да се създаде необходимия технически преглед и когато потребителят на касата преустанови дейността си или по някаква причина престане да регистрира хода на фискалната сума, само той не е регистрирал касовия апарат.2. По време на техническия преглед се определят всички конструктивни фактори на касовия апарат, които са отговорни за регистриране на покупките и чийто неправилен живот може да повлияе на ниското изчисляване на данъците. По този начин, по време на прегледа, техникът не търси грешки, които влизат в касовия апарат, нито проверява дали новите фактори на устройството, например механизма, отговорен за печатането, захранването, работят добре. Разбира се, потребителят може да поиска сервизен техник да провери състоянието на касовия апарат и да промени повредените елементи, въпреки че те ще бъдат същите функции, изпълнявани извън техническата проверка.